Xin hỏi các bác app để đọc thông tin gốc của máy. Như PDA, firmware... vì trước e cài Rom cook, mà quên ko lưu lại thông tin gốc. E có dùng app Phone INFO của vndnguyen thì ra CSC Country là: UK & IRE/GB. Không biết nếu chạy Rom cook rồi thì có thể xem được phiên bản gốc của máy là của thị trường nào không? Và dùng cách nào? Mong các bác chỉ giáo
Xin cảm ơn trước ạ