Anh em úp hộ mình xin file csc XXV của bản G920F rom 6.01
anh em nào có xin up hộ giúp mình xin file csc với. cảm ơn nhiều