Các bác giúp em.
Vào ngay sáng nay em úp lên bản cập nhật vá lỗi 6.0.1 thì máy nó báo là "vẽ hình mở khóa thay vì sử dụng vân tay"
Nó không cho mở khóa màn hình bằng vân tay nữa còn mở khóa ứng dụng bằng vân tay thì vẫn được