Đã bạn nào dùng S6 2 sim lên 5.1.1 cho anh em xin ít ý kiến đánh giá