Tình hình e đang dùng S6 vừa mới up facebook lên bản mới nhất xảy ra hiện tượng ứng dụng fb toàn bị bật ra và khi xem phần thông báo bình luận thì mình bình luận lại thì khi hiện lên bàn phím thì ô hiển thị nội dung mình viết bị ẩn đi rất khó chịu.

[IMG]data/attachments/23/23726-046cc016f30139dafaaa14985ea5dc5e.jpg[/IMG]