1 ngày đẹp trời S6 của e không báo thức và nó tự tắt đi, bật không lên, cắm máy tính cũng k tính hiệu, k có đèn gì sáng luôn, đem ra tiệm ngta nói nó ngủ đông nhấn nguồn + volume - giữ tí là lên.
Hôm nay đang nghe nhạc nó lại tự tắt và phải bật lại như vậy? cho e hỏi lỗi vì sao nó tắt? có liên quan phần cứng gì không ta