Máy em là S6 Hàn SM-920s , đang rom góc 5.1 đã root và có recovery . Em hơi gà mờ về chuyện này nên cần cao nhân hướng dẫn tận tình cách cài Xposed framwork :3 , Gravity box ko biết có bản cho 5.1 chưa m.n , tks .