Có bạn nào dùng bản s6 g920v của verizon. Cho e hỏi