Như tiêu đề hôm nay mình hướng dẫn một thủ thuật đơn giản để có một bản rom 5.1.1 full tiếng việt cho s6.
anh em nào biết rồi thừ ném gạch nhẹ tay nha..
<div data-s9e-mediaembed="youtube" style="display:inline-block;width:100%;max-width:640px"><div style="overflow:hidden;position:relative;padding-bottom:56.25%"><iframe allowfullscreen="" scrolling="no" style="border:0;height:100%;left:0;position:absolu te;width:100%" src="//www.youtube.com/embed/h6irZA0JRU4"></iframe></div></div>