Bác nào cần các file gốc cua s6 thì qua đây tải về nhé có rất nhiều các máy khác nữa
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.androidfilehost. com[/IMG]
downloads for -Android- Generic Device by Tsar3000 | AndroidFileHost.com | Download GApps, PA GApps, Roms, Kernels, Themes, Firmware and more. Free file hosting for all Android developers</div>