có bạn nào biết cách chuyển dữ liệu phim ảnh từ máy tính vào S6 ko. mình làm maj mà ko dc.