Mình muốn khi thực hiện 1 trong 4 chế độ khi giữ nút nguồn như: tắt nguồn, khởi động lại.... thì phải có xác nhận bằng khoá/vân tay thì thiết bị mới thực hiện các chế độ ấy chứ không đơn giản là chọn chế độ > OK là xong.
Mọi người cho hỏi có SS S6 có chức năng như thế không vậy?