Cần tìm 1 rom ổn định phát được wifi hotspot cho s6 sprint ae nào biết rom nào hay share e với ạ