Mọi người cho mình chút:
Mình mua con S6 (920F), máy mình bị khởi động lại nhiều lần.
Nhiều lúc còn không khởi động lên phải bấm nhiều lần mới lên.
máy đang ở bản 5.1.1
Mọi người ai biết cách khắc phục chỉ giúp mình với.