các bác giúp em với.
em dùng s6 sprint 920p
rom:G920PVPU2BOF7
Đã bật chế dộ USB debug, cài driver samsung mobile trên win 10
kết nối với máy tính thấy nhận driver , nhưng không thấy ổ đĩa của usb