ATrích dẫn Gửi bởi mliky0122
Nếu máy bạn unlock bằng code rồi thì cứ về rom stock mà chơi thôi. Chỉ là rom stock ko có tiếng việt thôi
Ai nói rom stock không có tiếng Việt. Tôi đang dùng ROM stock, tiếng việt đầy đủ như máy quốc tế, update qua OTA được.