máy này lúc trước bị dính Samsung Acc rồi
Kỹ thuật dùng box để bypass rồi nên nó mất luôn tính năng đó