Máy tự dưng mình hiện
Tắt nguồn thiết bị, gắn thẻ uicc của nhà cung cấp đi kèm với thiết bị, sau đó bật nguồn.
Ko nhận sim là sao, có phải bị lock mạng ko