<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fsamsungviet.vn[/IMG]
Tin Tức - đã có 6.0.1 cho 920F chính thức trên sammobile của mạng vodafone</div>
Anh em vào box này dow file add tv của mình về chạy qua odin chọn AP như flash rom là có tiếng việt vĩnh viễn.

[IMG]data/attachments/35/35306-98c9a99589cbb83703b9f2014e9b1c50.jpg[/IMG]