Bác nào giúp em vs !
em lên samsung việt thấy có bác ghi khi lên 6.0.1" dùng lệnh ##72786# "kiểm tra sóng lên làm theo h chả còn vạch nào