Cả nhà cho e hỏi. E có con s6 G920P sprin bản Mỹ. E cần biết seri number của nó. Vậy có ai có cách nào không? Em tìm mãi không được ? (