Máy bị nóng ran khi dùng. Có khi k dùng cũng bị nóng co ai biết bị sao k ak