Cho e hỏi có bác nào sài s6 G920P đã root và sài được xmodgame cho boombeach k ak,có thì cho e cái hd với ak,máy e đã root ok rồi nhưng k thể nào dùng đc xmod,e cảm ơn ak !!!