s6 F của mình lên android 6 29/3 update trong cài đặt. bị mất nhạc chuông khi khởi động. vì sao thế. ai chỉ cách lấy lại như cũ với. thank