Mình mua con này của nhà mạng us cellular.có bạn nào biết địa chỉ nạp rom tiếng việt ở sài gòn thì chỉ mình với. Thanks