Có bác nào bị tình trạng này khi cập nhật lên Android 6.0 không? Cài đặt không rung khi nhận/từ chối cuộc gọi nhưng khi bắt máy vẫn rung.