tình hình là vừa mua cái máy s6 mà kiểm tra thông tin trên mạng thì nó bảo s5 mong các bro giúp ạ
imei: 990005801647380