Xin mọi người cho mình thỉnh giáo .
Mình mới root con S6-920F . Cài bản TWRP của bác ManhIT vô rồi , lúc định flash zip file xposed framwork rất bình thường nhưng nhấn reboot system lại đơ ra không phản ứng gì nữa .Mình khởi động lại thì dính cái TWRP tiếp và không thoát ra được ...
Có bác nào biết nó bị lỗi gì không ? Xin cảm ơn .{big_smile}