anh em có link rom 6.0 cho s6 docomo không cho mình xin với,gruop mình ít hỗ trợ s6 docomo quá,tìm đỏ mắt mà không thấy híc híc