Em mới mua SS S6 Active, muốn cài theme cho đẹp nhưng khi bấm vào theme store thì không có dấu hiệu gì xảy ra, cũng như bấm download vào 2 theme có sẵn ở màn hình cũng không có gì xảy ra luôn...

Bác nào giúp em với ạ T.T