Có bác nào bị như e k ạ. Sau khi update android khởi động lại máy thì bị dính lỗi 407 k thể bật đc 3G.
Có bác nào biết cách giải quyết k ạ

[IMG]data/attachments/39/39062-12750cd71c26eb7c419724d75dae2a66.jpg[/IMG]


.

[IMG]data/attachments/39/39063-459abecd8f398aa27e1fffc897201d1f.jpg[/IMG]