Các bác ơi cho e hỏi sao máy e không cập nhật lên Android 6 qua ota đc nhỉ , toàn báo lỗi thôi. E khối phục cài đặt đặt gốc rồi mà vẫn v