Tình hình con S6 mỹ của em đang dùng thì nó bị treo màn hình đen xì, màn nó vẫn hiện giờ, vạch sóng điện thoại, vẫn dùng bảo mật vân tay được nhưng vào màn hình chính thì bị đen xì. Em giữ nút nguồn + home + tăng volume nhưng vẫn ko khởi động lại được máy. Mua con này gần 3 tháng ở cellphones, lần này là lần thứ 2 bi lỗi rồi. Đổi sang máy khác mà vẫn lỗi, bực mình với bọn này qúa. Các cho em hỏi thế là bị sao ạ