Máy mình Note 5 N920C đã up lên 6.0.1.
Mình muốn nhờ các bạn mod giúp mình 2 icon " Điện Thoại " và " Camera " ở màn hình khóa bản 6.0.1 giống với bản 5.1.1
Mình cảm ơn rất nhiều. !