<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com[/IMG]
http://forum.xda-developers.com/note5/development/6-0-1-mm-n9208-ioio-rom-v6-t33</div>
Các bạn chỉ mình cách cài rom này với bản của mình là N9208 bản 2 sim của Đài Loan Mã: N9208ZTU2BPD2
Và hướng dẫn mình cách root luôn