Anh chị giúp giùm em, SM-920P 6.0.1 bị mất wifi hotspot ạ,làm cách nào để có thể bật nó lại ạ