em đang dung bản hàn của LG+ trả là hum qua em root nhầm lúc đầu mất sóng chỉnh sóng đc rồi bh lại không nghe gọi đc cuối cùng vọc vạch thế nào bh nó không lên nữa ai có cách nào giúp em vơi