Em đang chơi COC trên đt note 5 em mún dùng xmod nhưng không biết dòng note 5 có cài được xmod không nếu được xin chỉ em với xin cảm ơn ạ