mình mới mua 1 máy note 5 chính hãng N920C mới và đã cập nhật lên phiên bản mới nhất là XXU2AOJ3.
Máy gặp tình trạng rất khó cập nhật thời tiết, click cập nhật nó chỉ xoay xoay rồi thôi không cập nhật được.
Xin hỏi lỗi này do rom hay do GPS máy có vấn đề nên không xác định được vị trí.
Xin cám ơn nhiều