Samsung pay tren note 5 của mình cứ tự tải về hoài. Ai giúp mình với