tại mới dùng ss lần đầu nên không biết root xong có ảnh hưởng gì nhiều không mọi người ??? hiện tại mình chỉ biết là sau khi root sẽ mất bảo hành (nhưng xt thì đâu có bh), mất knox. còn gì nữa xin anh em chỉ giáo giùm, Thanks !!