Ai ở HCM qua iskine ở Nguyễn Phúc Nguyên dán miếg nhám quá ok luôn. Mình dán từ lúc mua tới giờ nhìn đẹp lạ ai cũng hỏi thăm hết. Còn muốn sang thì qua khacten dán da thì cũng đẹp.