Kg biết có giống iphone kg nhỉ?bề mặt nút home (cảm biến vân tay) làm bằng saphere hầu như là kg trầy ?!?!