Em thấy nhiều thông tin về máy này nhưng không biết đã có chưa ạ? Mê quả pin 4100mAh quá.