Chả là thế này em làm bên hàng tiêu dùng, dân hay gọi là tiếp thị ấy, bọn em đi bán hàng thì bắt buộc máy phải có phần mềm công ty để nhập số cũng như cho công ty theo dõi, gọi là Dms One ấy như mấy anh chị vinamilk dùng.
- Chuyện chả có gì nếu em k máu note 5, cái Dms ấy chạy trên android nhưng khổ lỗi chỉ chạy được trên 5.0 trên là đếch chạy được mà note 5 lại là 5.1.1. Em cài lên rồi nhưng đăng nhập vào là cứ bị lỗi tải thư viện k thành công
- Có pro nào giúp em khắc phục dduocj hok, chứ lên note 5 đã mặn nay lại còn mua con máy nữa để chạy phần mềm cty chắc em chớt