Mình mới chuyển qua sử dụng SS nên k rành lắm, đọc nhìu topic hướng dẫn root, up rom, recovery nhưng vẫn k hiểu lắm, nhờ cao nhân hướng dẫn từng phần cơ bản để vọc thêm, cảm ơn mn...