Ae cần cẩn thận
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fnhattao.com[/IMG]
Viettablet bán hàng dựng hàng đểu,phá máy đổi lỗi ko bh cho khách | Nhật tảo</div>

Gửi từ SM-N920L của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk