Chào các bác. E đã gom đủ lúa để quất e nó. Các bác cho e địa chỉ mua e nó với. E ở Hà Nội ạ
Hóng cao nhân rảnh đi mua máy cùng