Cả nhà cho hỏi khi thực hiện deodex rom stock 6.0.1 của N920K )bản PB2) bị lỗi như sau:


[IMG]data/attachments/37/37637-63c850720593fe557ee53d418be5c19e.jpg[/IMG]Có ai biết, xin chỉ giáo.
Xin cảm ơn.