Mình đang phân vân giữa note 5 hàn và note 5 mỹ, bạn nào tu bấn giúp mình đc không, nếu mua bản Mỹ thì nên mua nhà mạng nào ?
Mình thích vọc vạch rom 1 chút